2011-02-22
Эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө
Хүүхдийг эмх цэгцэд сургах зарим арга
•    Хамтарч хийх: Хэрэв эцэг эх эмхэлж цэгцлэх ажлыг өөрсдөө эхэлж хийж байвал хүүхэд дагаж хийх нь ажиглагддаг. Ийм учраас хүүхдийг бага байхаас нь юм хурааж янзлахад бага ч болов оролцуулж байвал тустай. Жишээлбэл, хооллосны дараа аяга, таваг хураах, тоглоом хэрэгсэл, ороо хураах гэх мэт. Тэр ажлыг яаж хийхийг хүүхдэд тодорхой харуулж байх хэрэгтэй. Мөн зарим ажлыг хүүхдэд сайн дураараа хийхэд нь зориулан орхиж байвал зүгээр. Жишээлбэл, харандаануудаа саванд хийж тавих, диван дээрх дэрнүүдийг байрлуулах гэх мэт. 5 наснаас эхлэн хүүхэд ойр зуурын ...
2011-02-22
Эцэг эхийн анхааралд

2011 ОНЫ ЭЕШ-ЫН ЖУРАМД ОРСОН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

1.9   ЭЕШ-ын сэдэв даалгаврыг БҮТ-ийн даалгаврын  сангаас блупринтээр зохицуулан санамсаргүй   түүвэрлэх   аргаар сонгон тухайн хичээл тус бүрээр авах шалгалтын сэдвийг бэлтгэнэ.

2.1   ЭЕШ-ын шалгуулагчдын бүртгэл орон даяар Улаанбаатар хотын цагаар 2011 оны 2 дугаар сарын 7-ны өглөө 09:00 цагт эхэлж, 2011 оны 4 дүгээр сарын 22-ны орой 18:00 цагт дуусна. Хугацаа, цагийг сунгахгүй ба нэмэлт бүртгэл  хийхгүй болно.

2.5 Шалгуулагч онлайн бүртгэлийн хугацаанд шалгалт өгөхөөр сонгосон хичээлээ нэмэх боломжтой болно.

2.6 ЭЕШ-ын хураамж шалгалт бүр...

2011-02-22
Гадаад хэлний багш нартаа

Гадаад хэлний багш нарын 2-р сард болох графикт семинар

2011 оны II сарын 23-нд 15:00 цагаас ЧД-ийн 5-р сургууль дээр "Хичээлийн судалгаа, Хичээлийн судалгаа хийх арга зүй" сэдвээр 5-р сургуулийн ГХЗАН-ийн туршлагатай танилцана. Нийт гадаад хэлний багш нар хүрэлцэн ирнэ үү.

2011-02-22
Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
a)    Хөтөлбөр боловсруулах үндсүүдийг судалсан байна.
  • Сургалтын социологийн үндэс - сургалт нь хүүхэд   нийгэмших төлөвших үндэс, хамтын харилцаа болохыг
  • Сургалт – Хүний хөгжлийг хангах нөхцөл.
  • Сургалтыг зохион байгуулахдаа хүүхдийн гарвал шинж, танин мэдэхүйн түвшин болон хувь хүний ба нийгмийн  хэрэгцээнд суурилах антропологийн үндсийг
  • Суралцахуйн сэтгэл зүйн үндэс болох  хүүхэд яаж суралцдаг зүй тогтлыг үндэслэн багш  яаж,  хэрхэн сургах вэ? гэсэн  хандлагыг тусгах, өөрөөр хэлбэл хүүх...