2011-02-22
Эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө
Хүүхдийг эмх цэгцэд сургах зарим арга
•    Хамтарч хийх: Хэрэв эцэг эх эмхэлж цэгцлэх ажлыг өөрсдөө эхэлж хийж байвал хүүхэд дагаж хийх нь ажиглагддаг. Ийм учраас хүүхдийг бага байхаас нь юм хурааж янзлахад бага ч болов оролцуулж байвал тустай. Жишээлбэл, хооллосны дараа аяга, таваг хураах, тоглоом хэрэгсэл, ороо хураах гэх мэт. Тэр ажлыг яаж хийхийг хүүхдэд тодорхой харуулж байх хэрэгтэй. Мөн зарим ажлыг хүүхдэд сайн дураараа хийхэд нь зориулан орхиж байвал зүгээр. Жишээлбэл, харандаануудаа саванд хийж тавих, диван дээрх дэрнүүдийг байрлуулах гэх мэт. 5 наснаас эхлэн хүүхэд ойр зуурын ...
2011-02-22
Эцэг эхийн анхааралд

2011 ОНЫ ЭЕШ-ЫН ЖУРАМД ОРСОН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

1.9   ЭЕШ-ын сэдэв даалгаврыг БҮТ-ийн даалгаврын  сангаас блупринтээр зохицуулан санамсаргүй   түүвэрлэх   аргаар сонгон тухайн хичээл тус бүрээр авах шалгалтын сэдвийг бэлтгэнэ.

2.1   ЭЕШ-ын шалгуулагчдын бүртгэл орон даяар Улаанбаатар хотын цагаар 2011 оны 2 дугаар сарын 7-ны өглөө 09:00 цагт эхэлж, 2011 оны 4 дүгээр сарын 22-ны орой 18:00 цагт дуусна. Хугацаа, цагийг сунгахгүй ба нэмэлт бүртгэл  хийхгүй болно.

2.5 Шалгуулагч онлайн бүртгэлийн хугацаанд шалгалт өгөхөөр сонгосон хичээлээ нэмэх боломжтой болно.

2.6 ЭЕШ-ын хураамж шалгалт бүр...