2011-02-22
Гадаад хэлний багш нартаа

Гадаад хэлний багш нарын 2-р сард болох графикт семинар

2011 оны II сарын 23-нд 15:00 цагаас ЧД-ийн 5-р сургууль дээр "Хичээлийн судалгаа, Хичээлийн судалгаа хийх арга зүй" сэдвээр 5-р сургуулийн ГХЗАН-ийн туршлагатай танилцана. Нийт гадаад хэлний багш нар хүрэлцэн ирнэ үү.

2011-02-22
Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
a)    Хөтөлбөр боловсруулах үндсүүдийг судалсан байна.
  • Сургалтын социологийн үндэс - сургалт нь хүүхэд   нийгэмших төлөвших үндэс, хамтын харилцаа болохыг
  • Сургалт – Хүний хөгжлийг хангах нөхцөл.
  • Сургалтыг зохион байгуулахдаа хүүхдийн гарвал шинж, танин мэдэхүйн түвшин болон хувь хүний ба нийгмийн  хэрэгцээнд суурилах антропологийн үндсийг
  • Суралцахуйн сэтгэл зүйн үндэс болох  хүүхэд яаж суралцдаг зүй тогтлыг үндэслэн багш  яаж,  хэрхэн сургах вэ? гэсэн  хандлагыг тусгах, өөрөөр хэлбэл хүүх...